Εκδόθηκε η Y.A. 101195 ΦΕΚ 4654/Β/08.10.2021 με θέμα Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

2021-10-10

Εκδόθηκε η Y.A. 101195 ΦΕΚ 4654/Β/08.10.2021 με θέμα Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στόχος της απόφασης είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών.