Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου ΥΔΕ - Ενεργειακά Πιστοποιητικά Κτηρίων

Αυγέρης Παναγιώτης -  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Οι Υπηρεσίες μας

Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή -Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Μελέτη Πυρασφάλειας - Πιστοποιητικά 

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση μελετών πυρασφάλειας για κτίρια πάσης φύσεως καθώς και την διεκπεραίωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση Πιστοποιητικού. 

Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Αναλαμβάνουμε την επιθεώρηση των ηλεκτρικών σας εγκαταστάσεων και την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ με σκοπό την ασφαλή λειτουργία της.

Μελέτη Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων- Πρόγραμμα Συμψηφισμού Net metering   

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις μελέτες για την διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού .

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Certified KNX Partner

Σχεδιάζουμε μαζί ένα Έξυπνο Σπίτι για να καλύψει πλήρως τις καθημερινές σας ανάγκες.

Cisco Certified Entry Networking Technician

Διαθέτουμε εξειδίκευση σε μηχανήματα Cisco ώστε να παρέχουμε με αξιοπιστία και ασφάλεια τον απομακρυσμένο έλεγχο του Έξυπνου Κτηρίου σας για να εξασφαλίσουμε ότι μόνο εσείς θα αλληλεπιδράτε μαζί του.


Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων και Βιομηχανικές Εφαρμογές 

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πιστοποιημένες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς με στόχο να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια σας και την ασφάλεια του κτιρίου σας. Όλες οι μετρήσεις και οι έλεγχοι γίνονται με διακριβωμένα όργανα πιστοποίησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Επίσης υλοποιούμε πίνακες αυτοματισμού με PLC και HMI της εταιρίας SIEMENS σε μία πληθώρα εφαρμογών.