Οι υπηρεσίες μας


Βιομηχανικές Εφαρμογές 

Με τριετή εμπειρία  στην βιομηχανία είμαστε σε θέση να αναλάβουμε βιομηχανικούς αυτοματισμούς με κινητήρες, ρυθμιστές στροφών, ελεγκτές PID με PLC...  

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - ΚΝΧ 

Μελέτη και υλοποίηση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 με αναγνωρισμένη πιστοποίηση παρακολούθησης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Κατασκευή Ακροκιβωτίων Μέσης Τάσης

Διαθέτουμε πιστοποίηση από την ΝΚΤ για την κατασκευή ακροκιβωτίων Μέσης Τάσης.

Μελέτη Πυρασφάλειας - Πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση μελετών πυρασφάλειας για κτίρια πάσης φύσεως καθώς και την διεκπεραίωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση Πιστοποιητικού.

Μελέτη και Διαστασιολόγηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 

Με γνώμονα την εμπειρία μας στην βιομηχανία σε Η/Ζ αναλαμβάνουμε την ευθύνη μελέτης και διαστασιολόγησης για μία σωστή επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ.


Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Αναλαμβάνουμε την επιθεώρηση των ηλεκτρικών σας εγκαταστάσεων και την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ με σκοπό την ασφαλή λειτουργία της.

Μελέτη Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων- Πρόγραμμα Συμψηφισμού Net metering

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις μελέτες για την διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού .

Μελέτη Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων

Αναλαμβάνουμε την μελέτη εγκατάστασης καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων .

Εκδίδουμε ΠΕΑ μετά από ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου σας.