Δημοσιεύσεις

Ένα σημαντικό ζήτημα στον σχεδιασμό των κτιρίων και των δημόσιων χώρων, αποτελεί και η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας ή/και φυσικής κατάστασης. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, απαιτείται ο σχεδιασμός των κτιρίων καθώς και των κοινόχρηστων χώρων να γίνεται έτσι...

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες των μικροαυτομάτων παίζουν σημαντικό ρόλο στην σωστή επιλογή των υλικών ενός πίνακα τροφοδοσίας καθώς είναι σημαντικό να πετύχουμε επιλογική συνεργασία μεταξύ τους ώστε να παρέχουν την μέγιστη λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Εκδόθηκε η Y.A. 101195 ΦΕΚ 4654/Β/08.10.2021 με θέμα Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζεύγων (Η/Ζ), κατ' εφαρμογής της παραγράφου 13, του άρθρου 132 του ν. 4001/2011. Αφορά όλα τα Η/Ζ εφεδρικής παραγωγής. Καθορίζει τα έγγραφα και τα έντυπα που πρέπει να κατατίθενται για την έγκριση της...