Απόφαση 754/2019 της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 3433 11-09-2019) για Η/Ζ

2021-01-16

Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζεύγων (Η/Ζ), κατ' εφαρμογής της παραγράφου 13, του άρθρου 132 του ν. 4001/2011. Αφορά όλα τα Η/Ζ εφεδρικής παραγωγής. Καθορίζει τα έγγραφα και τα έντυπα που πρέπει να κατατίθενται για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων στον ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ).

Πληροφορίες για την εγκατάσταση εφεδρικού σταθμού Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών  από τον ΔΕΔΔΗΕ https://deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/egkatastasi-efedrikou-stathmou-hz/.